Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

Informatie m.b.t. persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens zoals door u aan Sofidel opgegeven namen en adressen kunnen zowel handmatig als geautomatiseerd worden verwerkt.

De door u verschafte persoonsgebonden gegevens worden verwerkt in het kader van (i) de administratie van een verzoek van of een overeenkomst met u, (ii) het verschaffen van de informatie en het verlenen van de diensten met betrekking tot een dergelijk verzoek alsmede voor (iii) marketingdoeleinden en het opvolgen van klanten alsook (iv) verkoop/productontwikkeling. Dit alles naar goeddunken van Sofidel. Door het verschaffen van persoonsgebonden gegevens aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid.

Bij het bezoeken van de websites van Sofidel kan het hierbij gebruikte IP-adres worden vastgelegd. Wij gebruiken IP-adressen om het gebruik van de websites van Sofidel te meten (een IP-adres is een uniek getal waarmee soms de internetverbinding van een gebruiker kan worden geïdentificeerd en wordt elke keer dat u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser vermeld). Een dergelijke meting kan ook bestaan uit andere praktijken zijnde het verzamelen van informatie over hoe u de website gebruikt, het controleren van het gebruik van de website ter verbetering van de website door Sofidel, het personaliseren van uw beleving door het specifiek aanpassen van de inhoud die u bekijkt in functie van de optimalisatie van uw beleving als gebruiker en ter bepaling van de gebruiksfrequentie. Metingen kunnen ook gelden met betrekking tot uw gebruikersaccounts die u wellicht bij Sofidel hebt. Tevens kunnen wij de verzamelde gegevens statistisch analyseren.


Gevoelige informatie

Als u ons vrijwillig gevoelige informatie over uzelf verschaft (bijvoorbeeld informatie over uw fysieke gesteldheid) geeft u Sofidel hiermee in feite toestemming tot het verwerken van deze gevoelige persoonsgebonden gegevens zoals bepaald in dit Privacybeleid (en eventuele andere kennisgevingen inzake het gebruik van gegevens die hiermee verband houden) voor zover deze toestemming volgens de geldende wetgeving vereist is.


Openbaar maken van persoonsgebonden gegevens aan derden

Sofidel mag uw persoonsgebonden gegevens binnen het kader waarvoor deze werden verzameld doorgeven aan derden zoals een partner of distributeur van onze producten.

Wees voorzichtig bij het online versturen van uw persoonsgebonden gegevens. U blijft zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoorden en persoonsgebonden informatie. Door het gebruik van deze website erkent en aanvaardt u deze risico's.


Toegang tot en correctie van persoonsgebonden gegevens

Als u vragen heeft met betrekking tot onze verwerking van persoonsgebonden gegevens of als u meent dat door ons verwerkte informatie onjuist of onvolledig is moet u contact opnemen met het Sofidelbedrijf dat prominent op deze website wordt vermeld. Conform regionale wetgeving inzake bescherming van persoonsgebondengegevens heeft u wellicht recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgebonden gegevens. In het kader van het naleven van al onze wettelijke plichten houden wij ons zoveel mogelijk aan dergelijke rechten.

Neem voor eventuele vragen met betrekking tot dit Privacybeleid contact op met Sofidel via info@sofidelbenelux.com.


Gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Daarom vindt u in dit gedeelte informatie over hoe cookies worden gebruikt en hoe u te werk moet gaan om cookies te behouden of te wissen.

Wat is een cookie?

Stukjes informatie die vanaf een website naar de vaste schijf van uw pc worden overgedragen worden «cookies» genoemd.

Dit zijn geen computerprogramma's, maar kleine informatiebestanden waarmee websites informatie over het browsergedrag van een gebruiker kunnen opslaan en raadplegen.

De meeste websites gebruiken cookies aangezien deze onderdeel zijn van de programmatiemogelijkheden die het internet voor de gebruikers daardoor zo fantastisch maakt. Via cookies kunnen websites persoonlijker werken (bijvoorbeeld het herinneren van een eerdere aanmelding, het bewaren van producten in een winkelwagen of het tonen van relevante inhoud).

Er zijn verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer de browser sluit; blijvende cookies worden niet gewist maar blijven totdat ze actief worden gewist of verlopen (dit hangt af van de tijd die door de website voor de cookie geprogrammeerd is).

Hoe wis ik een cookie?

De meeste browsers accepteren cookies automatisch.

U kunt cookies op uw browser deactiveren maar als u dat doet kunt u veel functies uitsluiten die nodig zijn om de website goed te laten werken. Ga voor nadere informatie over cookies naar www.aboutcookies.org. Hier vindt u zeer uitgebreide en onafhankelijke informatie over het deactiveren van cookies met browserinstellingen en hoe u cookies die zich reeds op uw pc bevinden kunt wissen.

Voor het wissen van cookies van uw mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding bij uw toestel.

Lijst van cookies

Voor een specifieke persoonlijke ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Elke keer dat u deze website gebruikt, worden er cookies overgedragen en/of geopend. Deze cookies sommen wij hieronder voor u op:

Google Analytics Cookie

Gebruikt cookies om gebruikerssessies te definiëren en om een aantal belangrijke statistieken toe te voegen in de Google Analytics rapporten.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u op de website te laten navigeren en de eigenschappen ervan te kunnen gebruiken zoals het bezoeken van beveiligde zones van de website. Zonder deze cookies kunnen door u gewenste diensten zoals het doen van een bestelling niet worden verleend.

Performancecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's gebruikers het meest bezoeken en of ze foutmeldingen van webpagina's krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle door deze cookies verzamelde informatie wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor een betere werking van de website.

Functionaliteitscookies

Met deze cookies kan een website door u gemaakte keuzes (zoals uw naam, taal of regio) onthouden en uitgebreide, persoonlijke & op maat gemaakte functionaliteiten u daardoor aanbieden. De door deze cookies verzamelde informatie kan anoniem gemaakt worden waardoor men uw browseractiviteiten op andere websites niet kan nagaan.

Doelgroep of reclamecookies

Deze cookies worden gebruikt voor reclame die u en uw interesses meer aanspreekt. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u de reclame bekijkt te beperken en voor het meten van de effectiviteit van de reclamecampagne. Ze worden door onze reclamenetwerken met toestemming van Sofidel geplaatst. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals de adverteerders. Vaak wordt de doelgroep van de reclamecookies gekoppeld aan de functionaliteit van de website van andere organisaties.

U kunt cookies op uw browser deactiveren maar als u dat doet kunt u veel functies uitsluiten die nodig zijn om de website goed te laten werken.

Ga voor verdere informatie over cookies naar www.aboutcookies.org. Hier vindt u zeer uitgebreide en onafhankelijke informatie over het deactiveren van cookies met browserinstellingen en hoe u cookies die zich reeds op uw pc bevinden kunt wissen.

Voor het wissen van cookies van uw mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding bij uw toestel.


De Gebruiksvoorwaarden aanvaarden

Door het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden en door het bezoeken en gebruiken van deze website stemt u in met het gebruik van de cookies. U kunt ook door de instellingen die u in uw webbrowser hebt geconfigureerd instemmen met ons gebruik van cookies.

Sofidel zal zich bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgebonden gegevens houden aan de geldende nationale wetgeving inzake bescherming van gegevens alsmede dit Privacybeleid. Het doel van dit Privacybeleid is het uiteenzetten van de beginselen met betrekking tot door u aan ons verschafte of door ons van u verkregen persoonsgebonden gegevens.


Door de gebruiker ingezonden materiaal

Sofidel kan u toestaan om informatie, commentaar of ander materiaal op deze website, sociale-medianetwerken of andere online-diensten te plaatsen. Hiermee beogen wij de informatiestroom over Sofidel en onze producten te vergemakkelijken. Voor de voorwaarden inzake dergelijke door gebruikers ingezonden materiaal verwijzen wij u naar de Gebruiksvoorwaarden.

Verschaf ons geen informatie over andere personen tenzij u kunt aantonen dat u hun toestemming daartoe hebt.